ЈУ ОШ "Меша Селимовић" Јања

Школство у Јањи има дугу традицију. Према непотврђеним подацима зачеци развоја
школства у Јањи датирају још између 1835. и 1843. године.

КОНТАКТ

© 2021 Sva prava zadržana – JU OŠ „Meša Selimović“ Janja

Hosted & developed by MicroMedia