Upis u prvi razred ИНФО
Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године.
ОПШИРНИЈЕ

Područna odjeljenja

JU OŠ „Meša Selimović“ nalazi se na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik, u
naselju Janja.

Školstvo u Janji ima dugu tradiciju. Prema nepotvrđenim podacima začeci razvoja školstva u Janji datiraju još između 1835. i 1843. godine.

PO GLOGOVAC

JU OŠ „ Meša Selimović“ u Glogovcu počela je sa radom 1949. godine i od tada je u sastavu centralne škole u Janji. Djeca iz sela Gornji i Donji Kojčinovac kao i djeca iz Glogovca pohađaju nastavu od prvog do petog razreda u dvije smjene.

Škola je prvi put renovirana 1991. godine, a 2011. škola je obnovljena novom fasadom i PVC stolarijom. Nastava se odvija u jednom čistom i dva kombinovana odjeljenja. 

U sklopu škole nalazi se prostrano školsko dvorište, dječiji park sa doniranim rekvizitima za igru i voćnjakom.

U školi su trenutno zaposlene tri učiteljice i domar.

PO MODRAN

Radovi na izgradnji osnovne škole u Modranu započeti su 1938. godine na parceli koju je školi darovao gazda Jovan Kajmaković, mještanin sela.

Nakon što je škola ubrzano ozidana radove na još nedovršenom objektu prekinuo je vihor Drugog svjetskog rata 1941. godine. Nakon završetka istog radovi su nastavljeni
na završavanju započetog objekta, te škola na početku 50 – tih godina počinje sa radom pod nazivom „ Braća Lazić“.

U narednom pedesetogodišnjem periodu škola je prilično oronula i značajnije je rekonstruisana 2006. godine.

PO ČARDAČINE

Osnovna škola „Meša Selimović“ Janja PO Čardačine nalazi se na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik. 

Radi kao petorazredna škola. 

U školskoj 2020/2021. godini nastavu pohađa 36 učenika. 

Nastava se izvodi u novoj, uslovnoj zgradi koja je sagrađena 2011. godine.

Školska zgrada raspolaže sa tri učionice, zbornicom, ostavom, hodnikom i mokrim čvorom, a grijanje je na električnu energiju. 

Vaspitno-obrazovni rad izvode tri nastavnika, a o higijeni prostora brine jedan pomoćni radnik.

PO ČENGIĆ

OŠ „Meša Selimović“ područno odjeljenje Čengić, napravljena je 1935. god., a obnovljena je 2005. god. 

Škola ima pet odjeljenja, sa ukupno 29 učenika, 3 nastavnika i jedan pomoćni radnik.

PO NOVO NASELJE JANJA

Područno odjeljenje Novo naselje Janja broji 102 učenika
raspoređenih u pet odjeljenja razredne nastave. 

Zaposleno je 5 učitelja.

Škola u Novom naselju je izgrađena u septembru 2006. godine, a nastavni proces u pomenutoj školi je počeo 21. oktobra 2006. godine. 

Škola je tada brojala 160 učenika raspoređenih u dva odjeljenja prvog razreda i po jedno odjeljenje drugog, trećeg, četvrtog i petog razreda, sa šest učitelja. 

Školsko dvorište je uređeno zelenilom, a u kompleksu se nalaze i sportski tereni za košarku, odbojku i fudbal.