Upis u prvi razred

Upis djece u prvi razred obavlja se u aprilu i maju tekuće godine. U privi razred upisuju se djeca koja zaključno sa 31. avgustom tekuće godine navršavaju šest godina.

Na zahtjev roditelja, u prvi razred mogu biti upisana i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina ukoliko komisija za upis djece u prvi razred procijeni da je dijete spremno za polazak u školu.

U prvi razred upisuje se i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili drugih razloga nije bilo upisano u školu. Raniji upis, kao i odgoda upisa, mogu biti najduže za jednu školsku godinu.

Upis djece u prvi razred može se izvršiti elektronskim putem pristupom na link u nastavku teksta

https://eupis.skolers.org/

 

Potrebna dokumentacija za upis

Prilikom dolaska sa djetetom na testiranje, potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

 • Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete
 • Potvrda o prebivalištu djeteta
 • Potvrda o izvršenom zdravstvenom pregledu djeteta pred polazak u prvi razred

Ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustanovu, prilikom upisa roditelj daje na uvid Knjigu za prećenje razvoja i učenja djeteta.

Ko vrši testiranje djeteta?

Utvrđivanje zrelosti djeteta za polazak u školu, vrši komsija za upis djece u prvi razred.

Komisiju čine tri člana, i to stručni saradnici škole i nastavnik razredne nastave.


Kako pripremiti dijete za testiranje?

Nije potrebna nikakva posebna priprema djeteta za testiranje.
Ono što se od roditelja očekuje, vezano za testiranje i za školu uopšte, jeste da sa djetetom razgovaraju, da mu objasne gde i zbog čega ide, da ga ne plaše sa školom, da njeguju pozitivan stav o polasku u školu, učenju i sticanju novih znanja, vještina i prijateljstava, da budu podrška osjećaju ponosa, važnosti i sigurnosti djeteta.

Učenik ima pravo na:

 1. pohađanje nastave i izvršavanje školskih obaveza,
 2. stav i uvažavanje njegove ličnosti i mišljenja,
 3. savjet i pomoć u rješavanju problema,
 4. informisanost o svim pitanjima koja se na njega odnose,
 5. učešće u radu savjeta učenika,
 6. zaštitu od svakog oblika diskriminacije,
 7. zaštitu od svakog oblika nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe,
 8. izradu i sprovođenje kućnog reda škole
 9. predlaganje poboljšanja vaspitno-obrazovnog procesa.

Učenik ima dužnosti da:

 1. redovno pohađa nastavu i izvršava sve svoje školske obaveze,
 2. poštuje pravila kućnog reda škole,
 3. poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školi,
 4. postupa u skladu sa uputstvima nastavnika, stručnih saradnika, direktora i ostalih radnika škole koja su u skladu sa zakonom,
 5. čuva školsku imovinu, udžbenike i druga vaspitno-obrazovna sredstva,
 6. se brine o očuvanju životne sredine.

 

Upis u prvi razred ИНФО
Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године.
ОПШИРНИЈЕ
Kategorije
Poslednje dodato
Kontakt
ЈУ ОШ "Меша Селимовић" Јања
 • Карађорђева бб, 76316 Јања
 • 055/542-911
 • os137@skolers.org