Евакуацијска вјежба у ЈУ ОШ „Меша Селимовић“Јања (28.04.2022.год.)

Евакуацијске вјежбе су камен темељац школског ДРР-а и изградње спремност

Као дио ДРР програма одржана је евакуацијска вјежба у случају пожара за ученике и упосленике ЈУ ОШ „Меша Селимовић“ Јања. Школске евакуацијске вјежбе играју кључну улогу како у поступном побољшању смањења ризика од катастрофа у школама (ДРР), тако и у спремности за одговор. Управо овакве вјежбе пружају прилику за учење и практицирање заштитних радњи, те путем тога, изградњу спремности у случају катастрофа.

За већину дјеце, а и одраслих, ове вјежбе представљају значајан – ако не и једини – облик едукације о хитном одговору и сигурносним смјерницама.

Морамо овладати вјештинама хитног одговора.

Јер, све школе морају бити сигурно окружење!

Заједнички програм „Смањење ризика од катастрофа за одрживи развој у Босни и Херцеговини“ проводе UN агенције UNFPA Босниа анд Херзеговина UNDP Bosnia and Herzegovina UNICEF Bosna i Hercegovina UNESCO Office in Venice Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

#SwissUN4 #DRR

Comments are closed.
Упис у први разред ИНФО
Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године.
ОПШИРНИЈЕ
Категорије
Контакт
ЈУ ОШ "Меша Селимовић" Јања
  • Карађорђева бб, 76316 Јања
  • 055/542-911
  • os137@skolers.org