Ваннаставне активности

ЈУ ОШ „Меша Селимовић“ Јања

У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активности и раду секција.

Тежиште рада у орагнизацији јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе.

Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

Упис у први разред ИНФО
Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године.
ОПШИРНИЈЕ
Категорије
Контакт
ЈУ ОШ "Меша Селимовић" Јања
  • Карађорђева бб, 76316 Јања
  • 055/542-911
  • os137@skolers.org