Упис у први разред

Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године. У приви разред уписују се  дјеца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година.

На захтјев родитеља, у први разред могу бити уписана и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година уколико комисија за упис дјеце у први разред процијени да је дијете спремно за полазак у школу.

У први разред уписује се и дијете старије од шест година које због болести или других разлога није било уписано у школу. Ранији упис, као и одгода уписа, могу бити најдуже за једну школску годину.

Потребна документација за упис

Приликом доласка са дјететом на тестирање, потребно је донијети сљедећу документацију:

 • Извод из Матичне књиге рођених за дијете
 • Потврда о пребивалишту дјетета
 • Потврда о извршеном здравственом прегледу дјетета пред полазак у први разред

Уколико је дијете похађало предшколску установу, приликом уписа родитељ даје на увид Књигу за прећење развоја и учења дјетета.

Ко врши тестирање дјетета?

Утврђивање зрелости дјетета за полазак у школу, врши комсија за упис дјеце у први разред.

Комисију чине три члана, и то стручни сарадници школе и наставник разредне наставе.

Није потребна никаква посебна припрема дјетета за тестирање.
Оно што се од родитеља очекује, везано за тестирање и за школу уопште, јесте да са дјететом разговарају, да му објасне где и због чега иде, да га не плаше са школом, да његују позитиван став о поласку у школу, учењу и стицању нових знања, вјештина и пријатељстава, да буду подршка осјећају поноса, важности и сигурности дјетета.

 1. похађање наставе и извршавање школских обавеза,
 2. став и уважавање његове личности и мишљења,
 3. савјет и помоћ у рјешавању проблема,
 4. информисаност о свим питањима која се на њега односе,
 5. учешће у раду савјета ученика,
 6. заштиту од сваког облика дискриминације,
 7. заштиту од сваког облика насиља, злостављања, занемаривања и злоупотребе,
 8. израду и спровођење кућног реда школе
 9. предлагање побољшања васпитно-образовног процеса.
 1. редовно похађа наставу и извршава све своје школске обавезе,
 2. поштује правила кућног реда школе,
 3. поштује личност других ученика, наставника и свих запослених у школи,
 4. поступа у складу са упутствима наставника, стручних сарадника, директора и осталих радника школе која су у складу са законом,
 5. чува школску имовину, уџбенике и друга васпитно-образовна средства,
 6. се брине о очувању животне средине.
Упис у први разред ИНФО
Упис дјеце у први разред обавља се у априлу и мају текуће године.
ОПШИРНИЈЕ
Категорије
Контакт
ЈУ ОШ "Меша Селимовић" Јања
 • Карађорђева бб, 76316 Јања
 • 055/542-911
 • os137@skolers.org